Category Archives: Nieuws

Manos Abiertas wordt gerealiseerd!!!

Het opvanghuis Madre de la Ternura (Tedere Moeder) van de Stichting Manos Abiertas (Open Handen) in Mar del Plata (adres: calle Corrientes 3264) biedt onderdak en steun aan moeders met kleine kinderen in een kwetsbare positie. Het huis waarin opvang wordt geboden is eigendom van de Stichting Manos Abiertas. Het bevindt zich dichtbij het Kraam- en Kinderziekenhuis, waardoor medische hulp aan de moeders en hun kinderen vergemakkelijkt wordt. Het huis heeft een oppervlakte van 325 m² en is meer dan

FEDES: 2019 openingsactiviteiten met nieuwe muziekinstrumenten!

Is een non-profitorganisatie die bestaat uit ongeveer 20 vrijwilligers die allen in hun kindertijd lid waren van de Don Bosco band. De belangrijkste doelstellingen zijn het stimuleren van artistieke talenten van kinderen en hun creativiteit. Ook hebben zij bijgedragen aan een aantal herbebossingsprojecten in de provincie Tucumán en diverse projecten uitgevoerd in onderontwikkelde landelijke gebieden.

Bedankt!

We hebben het benodigde geld dertig waterfilters voor APAER in Tres Varones, Santiago del Estero ingezameld. Wij, en de families in deze regio, danken u hartelijjk voor uw steun!