Afgeronde projecten

APAER

Is een vereniging die als doel heeft dat leerlingen van openbare basisscholen in de binnenlanden van Argentinië hun school kunnen afmaken, zodat ze worden voorbereid op de lokale arbeidsmarkt en ze niet uit hun streek hoeven te vertrekken. De Stichting Solidariteit Nederland Argentinië doneert via APAER het geld dat nodig is om 30 waterfilters te kopen.


Haciendo Camino Asociación Civil

Met het ingezamelde geld worden twee programma’s van Haciendo Camino ondersteund: het bieden van vakopleidingen en het voedingsprogramma.

 

Bejaardencentrum Copetonas

Het bejaardencentrum is op dit moment een dagverblijf voor 16 personen (mannen en vrouwen) van ouder dan 65 jaar en stimuleert ouderen om in hun eigen omgeving te blijven.

 

Sierra Dorada

Sierra Dorada helpt in San Marcos Sierra in het noorden van de provincie Córdoba bij de opvoeding van kinderen en jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

 

Opvanghuis Malen

Voorziet in onderdak voor meisjes en jonge vrouwen in kwetsbare positie met als doel in hun behoeften te voorzien wanneer zij weg van huis zijn.

 

Plattelandsschool nr 158

Op School nr. 158 blijven kinderen overnachten die op plekken wonen waar geen transport mogelijk is. Het doel is om de kostschool van zonne-energie te voorzien.

 

 

Meer: Voltooide projecten in voorgaande jaren