Wij zamelen geld in voor APADiR

We zamelen momenteel geld in voor APADiR (Asociación Pro Ayuda Discapacitados Rafaela) APADiR is een NGO die hulp biedt aan mensen met een beperking of een handicap om hun kwaliteit van leven te verbeteren en ze menselijke waardering te geven. De organisatie bezit een school waar 90 tot 110 gehandicapte kinderen en jongeren tussen 0 en 14 jaar onderwijs genieten.

Het doel van dit project is het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan het dak van de school die gericht is op gehandicapte kinderen en jongeren in de stad Rafaela, provincie Santa Fe.

Het door APADiR aangevraagde bedrag is 4000 euro.

Lees meer