Wij zamelen geld in voor AVENIR

Wij zamelen momenteel geld in voor Fundación AVENIR

De stichting Fundación AVENIR bouwt een Centrum voor Onderwijs en Therapie en een Centrum ter Ondersteuning van Integratie in het bestaand Onderwijssysteem in de wijk Villa 9 in Arguello, in het noordwesten van de stad Córdoba. Deze buitenwijk kent grote tekorten wat betreft hulpverlening en sociale integratie van kinderen en jongeren met een mentale handicap.

De mensen die het meest geholpen worden door de activiteiten van de Fundación AVENIR zijn kinderen en jongeren met een psychische aandoening (bijvoorbeeld autisme, psychose, persoonlijkheidsstoornis). Op dit moment steunt AVENIR tussen 50 en 80 direct begunstigden, waarvan 70% kinderen en vrouwen.

De buurt waar het gebouw wordt gebouwd heeft te kampen met sociale problemen en veel criminaliteit. Daarom is het belangrijk om over een beveiligingssysteem te beschikken dat de veiligheid garandeert van de mensen die van het centrum gebruik maken en de medewerkers, en tevens de materiële zaken beschermt.

Met de bijdrage die de stichting vraagt wordt in de aanschaf en installatie van interne TV-bewakingsapparatuur voorzien, inclusief anti-inbraak en brandmelding, op de plek waar het nieuwe centrale gebouw van de stichting wordt gebouwd.
Benodigd bedrag: 3,500 Euro

Lees meer