Wordt gerealiseerd

Voor de onderstaande project hebben we al geld ingezameld. Momenteel wordt geïmplementeerd:

Volksbibliotheek Sarmiento, Eerste deel (Tandil) – (klik hier voor meer informatie)

De Biblioteca Popular Sarmiento (Volksbibliotheek Sarmiento) in Tandil is een maatschappelijke vereniging zonder winstoogmerk. Deze organisatie levert niet alleen bibliotheekdiensten, maar biedt ook de mogelijkheid om educatieve activiteiten te ontplooien om aan kwetsbare groepen uit de samenleving trainingen te geven die opleiden tot technisch professional. Deze mensen hebben op een andere manier geen toegang tot onderwijs en het vinden van een baan. Er worden in de bibliotheek ook socio-culturele activiteiten georganiseerd die gerelateerd zijn aan kunst, literatuur, muziek, theater, enz.

Op dit moment ontbreekt er in de bibliotheek een geschikte ruimte om genoemde diensten aan te bieden. Als onderdeel van dit project zullen de bestaande faciliteiten met 20% uitgebreid worden. De bibliotheek vraagt onze stichting om een bijdrage om de verbouwing te kunnen realiseren.

Ciudadanía Solidaria

Is een non-profit organisatie opgericht in 2010 met als voornaamste activiteiten het uitvoeren en managen van projecten op scholen waar de basisbehoeften en/of het onderwijs ontbreken of hiaten vertonen.